Stisknutím "Enter" přejdete na obsah
Zdroj: Adobe Stock (licence zakoupena)

Historie převratů v Rusku. Od ruských carů po současnost

Únorová revoluce v roce 1917 vedla k zániku monarchie a zrodu prvního socialistického státu. Bolševici, vedeni Leninem, převzali moc po Říjnové revoluci, což vyvolalo občanskou válku. Článek zkoumá tyto klíčové události a jejich důsledky.

Rusko, velkolepá země s bohatou historií, je známá svými dramatickými a významnými politickými převraty. Ty měly na zemi dalekosáhlý dopad, který ovlivnil nejen politickou a sociální krajinu Ruska, ale také globální scénu. Ponořme se do příběhu Ruska, kde se vynořují vzestupy a pády dynastií, revoluce a občanské války, které formovaly tuto zemi do její dnešní podoby.

Převrat v roce 1917: Konec carského Ruska

Při pohledu na historii převratů v Rusku se nám nabízí jeden z nejdramatičtějších a nejzásadnějších převratů všech dob, Ruská revoluce v roce 1917. Tento převrat ukončil více než 300 let vlády Romanovců a vedl ke vzniku prvního komunistického státu na světě.

Předcházející období bylo pro Rusko obdobím velkých sociálních a politických nepokojů. První světová válka byla pro Rusko vyčerpávající, což vedlo k rostoucí nespokojenosti mezi obyvatelstvem. Hlad, chudoba a nespokojenost s carskou vládou se staly hnacími silami revoluce.

Revoluce v roce 1917 se ve skutečnosti skládala ze dvou hlavních převratů. První, známý jako Únorová revoluce, vedl k abdikaci cara Mikuláše II. Druhý, známý jako Říjnová revoluce, přivedla k moci bolševiky pod vedením Vladimira Lenina.

Tento převrat vyústil v občanskou válku, která trvala od roku 1918 do roku 1922 a skončila vítězstvím bolševiků. Bolševici poté založili Sovětský svaz, což vedlo k nástupu komunistického režimu, který ovládal Rusko až do konce 20. století.

Neúspěšný puč v roce 1991: Konec Sovětského svazu

Další klíčový převrat v historii Ruska, který stojí za zmínku, je samozřejmě kolaps Sovětského svazu v roce 1991. Tento převrat znamenal konec komunistické éry a zahájení nového období, které mělo dalekosáhlé důsledky pro Rusko a celý svět.

Sovětský svaz se v 80. letech 20. století potýkal s řadou problémů. Ekonomika byla v troskách, korupce byla na vzestupu a bylo zřejmé, že systém nemůže pokračovat tak, jak je. Navíc, generální tajemník Michail Gorbačov zavedl politiky glasnosti (otevřenost) a perestrojky (restrukturalizace), které měly reformovat sovětskou společnost a ekonomiku. Tyto reformy však vedly k rostoucí nestabilitě a nespokojenosti.

V srpnu 1991 se skupina konzervativních členů komunistické strany pokusila o státní převrat, známý jako „srpnový puč“, aby svrhla Gorbačova. Tento pokus však selhal, částečně díky odporu veřejnosti a částečně díky odporu tehdejšího moskevského starosty Borise Jelcina.

Selhání tohoto puče urychlilo rozpad Sovětského svazu. Do konce roku 1991 všechny republiky Sovětského svazu nezávislost a 25. prosince 1991 Gorbačov rezignoval na post prezidenta Sovětského svazu. Následující den byla sovětská vlajka na Kremlu nahrazena ruskou trikolórou, čímž symbolicky skončila éra Sovětského svazu.

Rusko, které se stalo nástupcem Sovětského svazu, prošlo v 90. letech 20. století obdobím značné politické a ekonomické transformace. Tento proces byl často bolestivý, ale také otevřel cestu k některým formám politického pluralismu a k nastartování tržní ekonomiky.

Krize ruské ústavy

Převrat v roce 1993, známý také jako ústavní krize, byl dalším klíčovým okamžikem v historii Ruska. Tento konflikt se odehrál mezi prezidentem Borisem Jelcinem a Ruským parlamentem a měl zásadní dopad na vývoj ruské demokracie.

Konflikt byl výsledkem rostoucího napětí mezi Jelcinem a parlamentem ohledně rychlosti a rozsahu ekonomických reforem v Rusku. Jelcin chtěl rychlejší přechod k tržní ekonomice, zatímco parlament chtěl zachovat větší míru státní kontroly nad ekonomikou.

V září 1993 Jelcin vyhlásil výjimečný stav a rozpustil parlament, což vedlo k vážnému konfliktu. Následně Jelcin nařídil armádě, aby obklíčila, a nakonec ostřelovala sídlo parlamentu, což mělo za následek několik obětí.

Tento konflikt skončil vítězstvím Jelcina a vedl k přijetí nové ústavy, která posilovala moc prezidenta na úkor parlamentu. Tato ústava, která je stále v platnosti položila základy pro silnou prezidentskou moc, která charakterizuje současné ruské politické systém.

Historie převratů v Rusku je fascinující studií vzestupů a pádů, revolucí a různých reforem. Od pádu carského Ruska v roce 1917, přes rozpad Sovětského svazu v roce 1991, až po ústavní krizi v roce 1993, tyto převraty formovaly Rusko do jeho současné podoby.

Převraty v Rusku vždy měly a stále mají dalekosáhlý dopad na globální scénu. Studování těchto převratů nám umožňuje lépe porozumět ruské historii a politice, ale také globálnímu politickému vývoji. Také nám připomíná, že historie není lineární, ale plná náhlých změn a zvratů, které mohou ovlivnit směr země i celého světa.

Nyní Rusko píše novou kapitolu poté, co čelí hrozbě občanské války, když na zteč vyrazil Jevgenij Prigožin s cílem změnit velení ruské armády. Jaký následek bude mít tato situace, na to si ještě budeme muset pár dní počkat.

Zdroj: Wikipedia, history.com, theatlantic.com

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mission News Theme od Compete Themes.