Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Gastronomie v nouzi. Uzavřené restaurace mohou být brzy naší novou realitou

Personální krize v gastronomii nabírá na síle. Co vedlo k tomuto bodu a jaké to může mít důsledky pro naše oblíbené restaurace? Jakou roli hrajeme my, zákazníci, v tomto příběhu?

Málokteré odvětví je tak citlivé na oscilace trhu práce, jako je tomu v gastronomii. Náročné pracovní podmínky, neustupující význam šedé ekonomiky a nedávná koronavirová krize tvoří mix okolností, který v poslední době vytvořil personální krizi nebývalých rozměrů právě v tomto sektoru. Tato situace ovšem nezasahuje jen podniky a zaměstnance, ale také zákazníky, pro které může jít až o změnu kvality jejich života. Jak se tento problém prohlubuje, je třeba, abychom si uvědomili jeho důsledky a hledali možné řešení.

Jedním z hlavních problémů, který stojí za personální krizí v gastronomii, je existence šedé ekonomiky.

Zaměstnanci v gastronomii často nedostávají plnou mzdu oficiálně, což může vést k řadě problémů. Když koronavirus vedl k uzavření restaurací, mnoho lidí bylo nuceno hledat jiné pracovní příležitosti. V těchto nových rolích mnozí objevili výhody, které jim šedá ekonomika nemohla poskytnout. Plně placenou nemocenskou, dovolenou a kratší pracovní dobu. Ačkoliv jejich výdělek mohl být o něco málo nižší, tito bývalí zaměstnanci gastronomických služeb byli ochotni obětovat část své mzdy za jistoty, které jim tato nová pracovní místa přinesla.

Tento nedostatek personálu vedl k tomu, že mnoho podniků se pokouší nahradit chybějící lidi získáním „levné pracovní síly“ ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Bohužel, tento přístup čelí svým vlastním výzvám, jako je jazyková bariéra, která může omezit začlenění těchto pracovníků do rolí, které vyžadují interakci se zákazníky. Zatímco zahraniční pracovníci mohou být užiteční v kuchyni nebo při hotelovém servisu, jejich schopnosti obsluhovat zákazníky mohou být výrazně omezené.

Tento personální deficit nyní nahrává do karet několika závažným problémům. Prvním z nich je kvalita služeb. S menším počtem zkušených zaměstnanců a větší závislosti na dočasných pracovnících nebo brigádnících může být kvalita služeb narušena. Toto může vést k nespokojenosti zákazníků a snížení nejen kvality, ale i popularity podniku, což vede k dalšímu poklesu tržeb.

Dalším problémem je zvýšený tlak na stávající zaměstnance. S menším počtem zaměstnanců musí ti, kteří zůstávají, často pracovat na hranici svých sil. Toto může vést k syndromu vyhoření a dalšímu odlivu kvalifikovaných pracovníků, čímž se cyklus neustále prohlubuje.

Na obzoru toho všeho se však rýsují další komplikace. Plánované změny v zaměstnávání na dohody o provedení práce (DPP) mohou vést k dalšímu odlivu brigádníků z tohoto sektoru. Změny se týkají především limitů pro vznik účasti na pojištění, které mají za cíl chránit zaměstnance pracující na DPP. Zatímco tyto změny mohou být pro zaměstnance výhodné, mohou mít pro gastronomický sektor likvidační důsledky.

V této době personální krize v gastronomii si musíme uvědomit, že i my, zákazníci, hrajeme klíčovou roli v kultuře gastronomie a jejím přežití.

Naše chování, přístup a způsob, jakým interagujeme s obsluhou, mohou výrazně ovlivnit jejich pracovní zkušenosti. Měli bychom si uvědomit, že frustrace a netolerance vůči obsluze nejen zhoršují jejich pracovní den, ale také významně přispívají k odlivu kvalitních pracovníků z tohoto odvětví.

Řada lidí pracujících v gastronomii se denně setkává s náročnými a někdy i nespravedlivými požadavky zákazníků. Tito zaměstnanci nejsou jen průvodci na naší gastronomické cestě, ale také lidé, kteří si zaslouží náš respekt a uznání za svou tvrdou práci. Měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem se chováme při návštěvě restaurací a kaváren.

Je nesmírně důležité, abychom dávali najevo svou spokojenost s poskytovanými službami a vždy se snažili chovat s úctou a pochopením. Místo toho, abychom se vždy snažili nalézt chyby a kritizovat, měli bychom ocenit kvalitní práci a poděkovat za ní. A pokud máme nějaké připomínky, sdělme je obsluze diplomaticky a s úctou.

Kvalitních lidí v gastronomii ubývá rychlým tempem, a pokud budeme nadále ignorovat jejich potřeby a zájmy, můžeme se jednoho dne zastavit u dveří své oblíbené restaurace a číst ceduli: „Z personálních důvodů zavřeno“. Musíme si uvědomit, že osud naší gastronomické scény leží částečně také v našich rukách a je na nás, abychom přispěli svým dílem pro jeho udržení.

Zdroj: grantex.cz, iRozhlas.cz

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mission News Theme od Compete Themes.