Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Zneužívání sociálních dávek. Reflexe hlubokých kořenů sociálního problému Romů

V hlubinách české společnosti neustává diskuse o zneužívání sociálních dávek, která se často soustředí kolem romské komunity. Proč je právě tato skupina občanů často středobodem podobných debat?

Stačí otevřít si noviny, podívat se na zprávy nebo vstoupit do jakékoliv politické debaty a jistojistě dříve nebo později narazíte na téma zneužívání sociálních dávek. Pro někoho je to otázka zneužívání systému, pro jiného projev zoufalství, někdy dokonce vlastní nevědomosti. Proč však tento problém existuje a proč je s ním spojená převážně romská populace?

Rodina jako základ společnosti

K pochopení tohoto problému je nutné podívat se na prapůvod problému, u rodiny, která je základním stavebním kamenem každé moderní společnosti. Narodit se v takovém případě do nevzdělané a chudé rodiny znamená v mnoha případech začínat život s jistým handicapem. Nevzdělanost rodičů má značný vliv na to, jak vnímají svět kolem sebe, jak rozumějí svým právům a povinnostem a jaká očekávání mají od svých dětí.

Narodit se do takové rodiny často znamená začít život bez přístupu k širšímu vzdělání. Chybějící smysl pro jakoukoli povinnost, nedostatečná podpora ze strany rodiny a nedostatek prostředků mohou ovlivnit život dítěte ještě předtím, než vůbec nastoupí základní školu. V Česku, zemi s nejvyšší mírou mezigenerační reprodukce nevzdělanosti v EU, se tato problematika jeví ještě naléhavější.

A co romská populace? Pohled do historie nám ukazuje, že Romové byli po desetiletí vylučováni, diskriminováni a stigmatizováni. Stereotypy, které se vyvíjely po desítky let, stále ovlivňují naše vnímání romské populace a ovlivňují jejich přístup ke vzdělání, zaměstnanosti a sociální integraci. Výsledkem je nekonečná spirála chudoby a závislosti na státní podpoře, která se zdá být v tomto případě těžko průchodná.

Velmi důležitou roli hrají také kulturní rozdíly. Kultura samotná může ovlivnit naše hodnoty, náš pohled na svět a naše očekávání do budoucnosti. V romské kultuře existuje silné pouto ke komunitě a rodině. Když je tato komunita izolována a stigmatizována, je zcela běžné, že jedinci přijmou sociální normy své komunity, i když mohou být v rozporu s normami širší společnosti.

Má však tento problém nějaké řešení?

Kromě reformy sociálního systému je nezbytné se zaměřit na vzdělání. Investice do vzdělávacích programů, podpora pro rodiny v nouzi a práce s komunitami na místní úrovni mohou mít pozitivní dopad na budoucí generace. Změna vnímání společnosti, osvěta a boj proti předsudkům může také otevřít dveře pro lepší integraci romské populace.

Je jasné, že touhu po změně musejí chtít hlavně sami Romové. Bez jejich zapojení a zájmu můžeme disponovat stovkami neziskových organizací, ale výsledek se nedostaví.

Důležité je také mít systém, který odměňuje lidi za práci, aniž by je penalizoval za přijetí pomoci, když ji potřebují. Změna systému sociálních dávek, aby byl spravedlivější a méně náchylný k zneužívání, je nezbytná. Systém by měl být navržen tak, aby podporoval lidi v návratu do pracovního procesu, namísto toho, aby je motivoval zůstávat doma a spoléhat se na státní sociální podporu.

Problém zneužívání dávek je složitý a multifaktoriální a hlavně dlouhodobý. Neexistuje jednoduché řešení. Je však jasné, že potřebujeme komplexní přístup, který zahrnuje vzdělání, zaměstnanost, bydlení a změnu společenských postojů.

Jediné, co většinové společnosti chybí je to, že svůj přístup změní hlavně romská populace, která tím může vyslat signál v tom smyslu, že svou situaci chce řešit. Je totiž lepší dělat aspoň něco než nedělat vůbec nic.

Zdroj: iRozhlas.cz, socialniprace.cz, vlada.cz

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mission News Theme od Compete Themes.